Interpelacje i zapytania do nr 648

(442) Zapytania radnej Eweliny Dudek w sprawie kanalizacji deszczowej ul. Sikorskiego/Podgórna w Rogalinku.


Lista wiadomości