Interpelacje i zapytania do nr 648

(452) Zapytania radnego Dominika Michalaka w sprawie podpisanego listu intencyjnego z Muzeum Narodowym.Lista wiadomości