Interpelacje i zapytania do nr 648

(453) Interpelacja radnego Jana Marciniaka w sprawie regulaminu zamówień publicznych do 130.000.00 zł.


Lista wiadomości