Interpelacje i zapytania do nr 648

(456) Zapytania radnego Adama Monikowskiego w sprawie realizacji udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – moder


Lista wiadomości