Interpelacje i zapytania do nr 648

(459) Zapytania radnej Jolanty Szymczak w sprawie listu intencyjnego podpisanego z Muzeum Narodowym.


Lista wiadomości