Interpelacje i zapytania do nr 648

(467) Interpelacja radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie złożenia wniosku na dofinansowanie zabiegów konserwatorskich na rokokowej kolumnie z 1770 r. w Rogalinie.


Lista wiadomości