Interpelacje i zapytania do nr 648

(480) Interpelacja radnego Romana Kolankiewicza w sprawie drogi zlokalizowanej na styku sołectw Mieczewo i Rogalin.


Lista wiadomości