Interpelacje i zapytania do nr 648

(481) Zapytania radnego Macieja Pateli w sprawie warunków zabudowy działek 214/7 i 214/6 obręb Borkowice.


Lista wiadomości