Interpelacje i zapytania do nr 648

(484) Interpelacja radnego Marcina Ługawiaka w sprawie wyrównania dróg gruntowych i objęcia badaniem przez niezależną jednostkę badawczą ewentualnej szkodliwości dla zdrowia pyłu, którym pokr


Lista wiadomości