Interpelacje i zapytania do nr 648

(493) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa oraz PKP działek w m. Mosina.


Lista wiadomości