Interpelacje i zapytania do nr 648

(502) Zapytanie radnej Elżbiety Jareckiej w sprawie możliwości poszerzenia zakresu projektu kanalizacji deszczowej ulic Lipowej i Kasztanowej w Daszewicach.


Lista wiadomości