Interpelacje i zapytania do nr 648

(506) Interpelacja radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina.


Lista wiadomości