Interpelacje i zapytania do nr 648

(507) Interpelacja radnego Waldemara Wiązka w sprawie oczyszczenia kanału Olszynka.


Lista wiadomości