Interpelacje i zapytania do nr 648

(509) Zapytanie radnego Waldemara Wiązka w sprawie wskazania terminu zakupu samochodu ciężkiego dla OSP w Pecnej.


Lista wiadomości