Interpelacje i zapytania do nr 648

(512) Zapytanie radnego Adama Monikowskiego w sprawie dróg publicznych dojazdowych oznaczonych w MPZP części wsi Daszewice symbolami 54KDD, 59KDD, 73KDD.


Lista wiadomości