Interpelacje i zapytania do nr 648

(518) Zapytania radnej Eweliny Dudek w sprawie słupów elektrycznych, zlokalizowanych na ulicy Łąkowej we wsi Wiórek


Lista wiadomości