Interpelacje i zapytania do nr 648

(525) Zapytanie radnej Jolanty Szymczak w sprawie stanu prawnego działki o nr ewid. 1205/11, obręb Mosina.


Lista wiadomości