Interpelacje i zapytania do nr 648

(530) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie ulicy Nowej w Rogalinie.


Lista wiadomości