Interpelacje i zapytania do nr 648

(551) Zapytanie radnego Macieja Pateli w sprawie terminu dostarczenia do świetlic wiejskich pojemników na odpady zmieszane i segregowane


Lista wiadomości