Interpelacje i zapytania do nr 648

(554) Zapytanie radnej Elżbiety Jareckiej w sprawie zatajenia informacji o podjęciu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego firmy "Park Strzelnica" sp. z o. o. w Mosinie


Lista wiadomości