Interpelacje i zapytania do nr 648

(556) Zapytania radnego Andrzeja Raźnego w sprawie Szkoły Podstawowej w Czapurach.


Lista wiadomości