Interpelacje i zapytania do nr 648

(559) Zapytanie radnego Andrzeja Raźnego dotyczące planowanej budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czapurach.Lista wiadomości