Interpelacje i zapytania do nr 648

(563) Zapytanie radnego Andrzeja Raźnego w sprawie finansowania przez Gminę Mosina jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej umiejscowionych na terenie gminy Mosina.


Lista wiadomości