Interpelacje i zapytania do nr 648

(569) Zapytanie radnej Jolanty Szymczak w sprawie stanu prawnego ul. Nizinnej w Mosinie.


Lista wiadomości