Interpelacje i zapytania do nr 648

(576) Zapytanie radnego Andrzeja Raźnego w sprawie nieprawidłowości w spółkach PUK i ZUK dotyczących dystrybucji paliwa.


Lista wiadomości