Interpelacje i zapytania do nr 648

(577) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie przebudowy odcinka ul. Rzecznej w Mosinie.


Lista wiadomości