Interpelacje i zapytania do nr 648

(579) Interpelacja radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie zainicjowania spotkania z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu w celu omówienia lokalizacji przejść dla pieszych w Dymaczewie Nowym na


Lista wiadomości