Interpelacje i zapytania do nr 648

(591) Interpelacja radnej Eweliny Dudek w sprawie ujednolicenia nazw przystanków w rozkładzie jazdy autobusów z tablicami na przystankach.


Lista wiadomości