Interpelacje i zapytania do nr 648

(615) Zapytanie radnego Jana Marciniaka w sprawie braku prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej przez spółki prawa handlowego Gminy Mosina.


Lista wiadomości