Interpelacje i zapytania do nr 648

(621) Zapytanie radnego Marcina Ługawiaka w sprawie tzw. opłaty planistycznej.


Lista wiadomości