Interpelacje i zapytania do nr 648

(625) Interpelacja radnego Jana Marciniaka w sprawie ilości osób oraz ilości etatów w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina.


Lista wiadomości