Interpelacje i zapytania do nr 648

(628) Interpelacja radnej Elżbiety Jareckiej w sprawie zorganizowania stacjonarnych dyskusji publicznych nad przyjętymi w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrze


Lista wiadomości