Interpelacje i zapytania do nr 648

(635) Interpelacja radnego Marcina Ługawiaka w sprawie organizacji pracy osoby nadającej numery PESEL.


Lista wiadomości