Interpelacje i zapytania do nr 648

(636) Zapytanie radnej Elżbiety Jareckiej w sprawie średniego wynagrodzenia i zatrudnienia oraz wynagrodzeń osobowych pracowników.


Lista wiadomości