(663) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie przekazania kopii opracowanych koncepcji.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 129 KB)

Załącznik nr 1(PDF, 579 KB)

Załącznik nr 2 (PDF, 156 KB)

 


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 91 KB)


Zapytanie radnego

Zapytanie (PDF, 35 KB)