(696) Interpelacja radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie zestawienia wniosków do Wieloletniego Programu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych

Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 97 KB)


Interpelacja radnego

Interpelacja (PDF, 26 KB)