Nowak Danuta

Oświadczenie z 20.IV.2023 r.

Oświadczenie majątkowe z dnia 27.IV.2023 r. złożone wg stanu na 31.XII.2022 r. (PDF, 1,1 MB)