za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną

Oświadczenia majątkowe prezentujemy w plikach PDF - ich odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader.
 

Oświadczenia składane w związku ze zmianami kadrowymi w ciągu 2019 r.:

Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na koniec 2019 r.: