za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną.


Oświadczenia składane według stanu na 31 grudnia 2020 r.: