za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Mosinie złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.

Oświadczenia majątkowe prezentujemy w plikach PDF - ich odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader.