za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Mosina

Oświadczenia majątkowe prezentujemy w plikach PDF - ich odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader.
 
Oświadczenia majątkowe złożone na koniec 2007 r.:
 
Uzupełnienie - oświadczenia składane w związku ze zmianami kadrowymi w trakcie 2007 r.: