za 2021 rok

Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy Mosina

Oświadczenia majątkowe prezentujemy w plikach PDF - ich odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader.

Dorota Tomyślak


Monika Kujawska

Treść oświadczenia majątkowego złożonego wg stanu na 31 grudnia 2021 r. - oświadczenie złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji (PDF, 1,1 MB)