Program opieki nad zabytkami

Program opieki nad zabytkami

Uchwała nr XXXVI/290/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Mosina na lata 2020-2023 (otwiera się w nowej karcie)