Nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych - 26.VII.2022 r.

Wynik naboru - brak rozstrzygnięcia

Mosina, 19 sierpnia 2022 r.

BURMISTRZ GMINY MOSINA

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze
ds. zamówień publicznych

w Biurze Zamówień Publicznych

Urzędu Miejskiego w Mosinie

Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mosinie, nie dokonano wyboru kandydata.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

W przeprowadzonym procesie naboru złożono jedną ofertę, która nie spełniła wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu.