Nabór na stanowisko ds. inwestycji drogowych - 13.IX.2022 r.

Wyniki naboru

Mosina, 30 września 2022 r.

BURMISTRZ GMINY MOSINA

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów

na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji drogowych

w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy

Urzędu Miejskiego w Mosinie

Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

Podaję do informacji co następuje:

Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała:

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

 

Agnieszka

 

Wojtczak

Poznań

Uzasadnienie wyboru:

Pani Agnieszka Wojtczak spełniła wymagania formalne i niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oceniono predyspozycje i umiejętności kandydatki, pozwalające na prawidłowe wykonywanie obowiązków na obsadzanym stanowisku.