Nabór na stanowisko ds. informatyzacji - 2.VIII.2022 r.

Wyniki naboru - brak rozstrzygnięcia

Mosina, 29 września 2022 r.

BURMISTRZ GMINY MOSINA

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze
ds. informatyzacji  

w Zespole Informatyków

Urzędu Miejskiego w Mosinie

Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mosinie, nie dokonano wyboru kandydata.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

W przeprowadzonym procesie naboru złożono dwie oferty. W wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych, komisja postanowiła nie rekomendować kandydata do zatrudnienia.