Nabór na stanowisko ds. planowania przestrzennego - 20.VII.2022 r.

Wyniki naboru

Mosina, 13 września 2022 r.

BURMISTRZ GMINY MOSINA

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze
ds. planowania przestrzennego

w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Urzędu Miejskiego w Mosinie

pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

 

Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mosinie, nie dokonano wyboru kandydata.

UZASADNIENIE NIEROZSTRZYGNIĘCIA NABORU:

W przeprowadzonym procesie naboru wpłynęła jedna oferta. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, komisja postanowiła nie rekomendować kandydata do zatrudnienia.