Nabór na stanowisko ds. planowania strategicznego, planowania przestrzennego i rewitalizacji - 20.VII.2022 r.

Wyniki naboru

Mosina, 13 września 2022 r.

BURMISTRZ GMINY MOSINA

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze
ds. planowania strategicznego, planowania przestrzennego i rewitalizacji

w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Urzędu Miejskiego w Mosinie

pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

 

podaję do informacji co następuje:

Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrał:

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

 

Patrycja

 

Napierkowska

Strykowo


Uzasadnienie wyboru:

Pani Patrycja Napierkowska spełniła wymagania formalne i niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej oceniono predyspozycje i umiejętności kandydata, pozwalające na prawidłowe wykonywanie obowiązków na obsadzanym stanowisku.