Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy - 16.VIII.2022 r.

Wyniki naboru

Mosina, 02.09.2022 r.

BURMISTRZ GMINY MOSINA

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze

Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy
Urzędu Miejskiego w Mosinie
ul. Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina

podaję do informacji co następuje:

Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrał:

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

 

Szymon

 

Szydłowski

Psarskie


Uzasadnienie wyboru:

Pan Szymon Szydłowski spełnił wymagania formalne i niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej oceniono predyspozycje i umiejętności kandydata, pozwalające na prawidłowe wykonywanie obowiązków na obsadzanym stanowisku.