Nabór na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie - 25.VII.2022 r.

Wyniki naboru

Mosina, 9 września 2022 r.

BURMISTRZ GMINY MOSINA

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze

Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie

podaję do informacji co następuje:

Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrał:

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

 

Jakub

 

Modrzyński

Mosina


Uzasadnienie wyboru:

Pan Jakub Modrzyński spełnił wymagania formalne i niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej oceniono predyspozycje i umiejętności kandydata, pozwalające na prawidłowe wykonywanie obowiązków na obsadzanym stanowisku.